Komandu saliedēšanas aktivitātes

Komandu aktivitātes:

Aktivitāte nr. 1 “Māras pirksts”

Aktivitātē piedalās visa komanda. Trase paredzēta komandu saliedēšanai un spēlētājiem, kuri vēlas pārbaudīt savu baiļu robežas. Trasē tiks pārbaudītas:

  1. a) uzticēšanās spējas komandas biedru vidū;
  2. b) baiļu pārvarēšanas spējas augstu kokos;
  3. c) līdzsvara balansēšana;
  4. d) baiļu pārvarēšana no brīvā kritiena.

Aktivitātē “Māras pirksts” atrodas centrālais “pirksts”, pa kuru dalībniekiem ir jāuzkāpj uz tā augšējās platformas. Uz tās jānostājas kājās ar seju vienam pret otru, sadodoties rokās. Spēlētāji atgāžas uz aizmuguri un tur viens otru, saustarpēji uzticoties. Kad ir gatavi - rokas laiž vaļā un izbauda brīvo kritienu. Instruktora vadībā komandas dalībnieki drošina viens otru.

Aktivitāte nr. 2 “Krustnešu kāpnes”

Aktivitātē piedalās visa komanda. Trase paredzēta komandu saliedēšanai un spēlētājiem, kuri vēlas pārbaudīt savas spējas. Izaicinot sevi, spēlētāji pārvar bailes no augstuma un iegūst iemaņas līdzsvara noturēšanā. Kāpnes sastāv no 4-5 pakāpieniem. Trase ļauj iepazīt, kurš ir veiklākais, spēcīgākais un bezbailīgākais dalībnieks. Ir nepieciešama liela lokanība un veiklība, lai pieveiktu visus pakāpienus un sasniegtu trases augstāko punktu.

Aktivitāte Nr. 3 “Zemgaļu nobrauciens”

Trase sastāv no 50m gara trošu ceļa. Sākums ir pie stacijas perona - uz tā atrodas platforma, no kuras ir jāmēro trošu nobrauciens pāri sporta spēļu norises teritorijai. Katram komandas dalībniekam ir jāveic šis nobrauciens, paralēli cenšosties noķert karodziņus, uz kuriem ir atstāta slepenā ziņa, kas jāatšifrē.

Aktivitāte Nr. 4 “Meža māte”

Šī komandas aktivitāte iemāca pacietību un tajā nepieciešama lokanība, izveicība un spēja orientēties. Mežu veido virves 60m garumā un tās ir izpītas krustu šķērsu starp kokiem. Dalībnieki tiek sasieti un sakabināti kopā, veidojot “vilcieniņu”. Komandas virsaitim ir jāizved komanda ārā no virvju meža pēc iespējas īsākā laikā.

Aktivitāte Nr. 5 “Noslēpumu sēta”

Šajā aktivitātē piedalās visa komanda. Visi dalībnieki tiek ieslēgti “Noslēpumu sētā”. No tās izeju iespējams atrast, vadoties pēc noslēpumu kartes, atminot slepenos kodus un sekojot uzdevumam pēc uzdevuma, līdz durvju atslēga ir atrasta. Šeit tiks pārbaudīta komandas asāko prātu atjautība un vērīgums.

Aktivitāte Nr. 6 “Vēja māte”

Aktivitāte, kurā svarīgs ir ātrums un izveicība. Katram komandas dalībniekam ir jādodas augšup pa Vēja mātes māju, kas ir noausta tīkliem un jāatrod viens no totēma iztrūkstošajiem gabaliem. Kad komanda ir atradusi un nonesusi visus gabalus lejā, tad jāsaliek šis totēms konkrētā secībā.

 Aktivitāte Nr. 7 “Ausekļa labirints”

Komandas uzdevums, kurā svarīga savstarpējā sadarbība un ieklausīšanās, kā arī reakcijas ātrums. Labirints izveidots lielā ratā, kuru var kustināt, paraujot tam piestiprinātās virves. Mērķis - sākot no augšas, vadīt bumbiņu cauri labirinta trasei un pēc iespējas ātrāk nogādāt to galā.

 Papildus komandu aktivitātes:

Spēle Nr.1

  “Pils iekarošana” Visai komandai jāveic pils šķēršļu josla, tiek veikta laika kontrole.

Spēle Nr.2 

“Pretiniekam galvu nost” Vienam komandas biedram (ar aizsietām acīm) pēc komandas biedru norādēm, jāatrod putnubiedēklis un “jānocērt tam galva” (kāposts).

Spēle Nr.3 

“Laušanās ar rokām” Kaujas ringā - cīņa ar rokām.

Spēle Nr.4 

“Vairogu cīņas uzdevums” Turot rokā vairogu, komandas uzdevums ir izstumt pretinieku no cīņu apļa.

Spēle Nr.5 

“Stiprākais bruņinieks” Katrs no komandas dalībniekiem uzvelk bruņas un veic distanci pēc iespējas īsākā laikā posmā.

Spēle Nr.6 

“Izrakumi” Pēc norādēm jāatrod paslēptais skelets un tas jāsaliek.

Spēle Nr.7

Baļķa velšana” Komandai jānogādā baļķis no punkta A līdz punktam B, tiek veikta laika kontrole.

Spēle Nr.8

Virves pavēlnieks” Virves vilkšana pāri ūdens tilpnei.

Spēle Nr.9

Kauja miglā” Katram kareivim ir dzīvība (speciāls audums, ko piestiprina pie muguras – “astīte”), kuru pretinieks centīsies izraut. Kad tā tiek izrauta, dalībnieks izstājas. Galvenā uzdevuma misija ir atņemt pretinieka komandas karogu un nogādāt to savā zonā! Lai spēle būtu interesantāka, tas viss notiek vidē ar dūmiem.

Spēle Nr.10

Sivēna savaldīšana” Uzdevums ir savaldīt ruksi un ievietot to aplokā.

Individuālās aktivitātes

Dārgumu medībaskonkrētā laika posmā ir jāatrod pēc iespējas vairāk dārgumu monētu.

Dunča mešanajāmet metamais duncis mērķi

Loka šaušanakatram komandas dalībniekiem jāšauj ar loku mērķī. 

Veiklākais ziņnesis - jāveic distance ar koka kājām.

Monētu kalšanakopā ar kalēju ir jāizkaļ monēta.

Līdzsvars uz lentasjāveic distance, ejot pa līdzsvara lentu.

Graudu lasīšanajāatdala pupiņas no zirņiem.

Zemgaļu pavardskonkrētā laikā ir grozā jāsalasa pēc iespējas vairāk dārzeņu.

Ogļu pārvarēšana - ar basām kājām pāriet pāri karstām oglēm.

Latviešu tradīcijas - iepazīt un izzināt seno latvieti.

Foto orientēšanās – teritorijā, vadoties pēc kartes, ir jāatrod foto lapā attēlotās lietas un tās jāpārfotogrāfē.

Paralēli aktivitāšu daļai piedāvājam izveidot foto stūri, izmantojot īstos filmas tērpus, aksesuārus un atribūtiku.

Katrā uzdevuma punktā, par sekmīgi paveiktu uzdevumu, komanda saņem koka simbolu, kuru ievieto speciāli tam paredzētajā vietā. Mērķis ir sakrāt visus simbolus.

Aktivitātes norisināsies divās daļās, visi komandu rezultāti tiek summēti kopā, līdz visi uzdevumi ir izpildīti un zināms sacensību līderis. Apbalvosim gan komandas, gan individuālo sacensību uzvarētājus, sarindojot pēc iegūto punktu skaita.

Papildus varam nodrošināt bērnu aktivitāšu vietu ar pieredzējušiem pedagogiem, kā arī dažādas papildus izklaides iespējas- mūziķu grupas, specefektu šovu baznīcā, perkusionistus, uguns šovus, tematiskās vakariņas karaļa Nameja pilī un daudz ko citu.

Uz sadarbību un tikšanos!

No Comments Yet.

Leave a comment